ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่สพป.ศก.4กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นไปแข่งในระดับภาคที่จังหวัดสกลนครในวันที่ 11 ธ.ค. 57(งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด็กชายสฤทธิ์ชัย ดาวเรือง เด็กชายเฉลิมราช สุจันทา เด็กชายรุ่งสว่าง ศรีปราชญ์ เป็นตัวแทน)คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลบุคลากร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น