ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่สพป.ศก.4กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นไปแข่งในระดับภาคที่จังหวัดสกลนครในวันที่ 11 ธ.ค. 57(งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด็กชายสฤทธิ์ชัย ดาวเรือง เด็กชายเฉลิมราช สุจันทา เด็กชายรุ่งสว่าง ศรีปราชญ์ เป็นตัวแทน)คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

วาระเกษียณอายุราชการคุณครูชุมพล สุริยุทธ

วันสุดท้าย ในเครื่องแบบ แถบเครื่องราชย์
รับใช้ชาติ ราษฎร์หลวง ล่วงเกษียณ
ความทรงจำ ความลำบาก ความพากเพียร
ยังวนเวียน ดุจเพิ่งผ่าน วันวานมา
พับเครื่องแบบ เก็บเครื่องราชย์ ประดับหิ้ง
ผลงานทิ้งไว้เบื้องหลัง อย่ากังขา
เริ่มชีวิต สามัญชน คนธรรมดา
ให้คุ้มค่า ตลอดไป สุขใจเอยวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ช่วงปิดเทอมเมษายน2559ทางโรงเรียนได้ว่าจ้างช่างในหมู่บ้านมาช่วยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศก.04 เพื่อใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างปลอดภัย