ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่สพป.ศก.4กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นไปแข่งในระดับภาคที่จังหวัดสกลนครในวันที่ 11 ธ.ค. 57(งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด็กชายสฤทธิ์ชัย ดาวเรือง เด็กชายเฉลิมราช สุจันทา เด็กชายรุ่งสว่าง ศรีปราชญ์ เป็นตัวแทน)คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

วาระเกษียณอายุราชการคุณครูชุมพล สุริยุทธ

วันสุดท้าย ในเครื่องแบบ แถบเครื่องราชย์
รับใช้ชาติ ราษฎร์หลวง ล่วงเกษียณ
ความทรงจำ ความลำบาก ความพากเพียร
ยังวนเวียน ดุจเพิ่งผ่าน วันวานมา
พับเครื่องแบบ เก็บเครื่องราชย์ ประดับหิ้ง
ผลงานทิ้งไว้เบื้องหลัง อย่ากังขา
เริ่มชีวิต สามัญชน คนธรรมดา
ให้คุ้มค่า ตลอดไป สุขใจเอย