ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่สพป.ศก.4กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นไปแข่งในระดับภาคที่จังหวัดสกลนครในวันที่ 11 ธ.ค. 57(งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด็กชายสฤทธิ์ชัย ดาวเรือง เด็กชายเฉลิมราช สุจันทา เด็กชายรุ่งสว่าง ศรีปราชญ์ เป็นตัวแทน)คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ช่วงปิดเทอมเมษายน2559ทางโรงเรียนได้ว่าจ้างช่างในหมู่บ้านมาช่วยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศก.04 เพื่อใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างปลอดภัย